train train passionlessly


Train Train Passionlessly est une nouvelle tirée de "Journal-ease" de Judith Andreyev, un livre de vocabulaire: "tout les mots qu'il vous faut pour lire aisément un journal anglais ou américain" datant de 1990, s'appuyant lui même sur des dictionnaires.
Le projet est de traité des conventions, d'une certaine médiocrité du quotidien et de l'information comme outil d'asujetissement de la pensée critique par une pensée globalisante et terrorisante. Les outils sont le détournement et le cut up. Il en sort l'histoire de deux personnages Susanne et Henry dont la vie défile en ordre alphabétique.
voix: Michelle Naismith
Frédéric Bernier 2013

Train Train passionlessly

Traduction
Anne-Marie Stevens

A : To abate : Terrorisme blijft bestaan en is niet verminderd door veiligheidsmaatregelen.
De overheid zou strenger moeten optreden tegen drughandel.
Drugverslaving is een van de meest onrustwekkende sociale problemen van de laatste decennia.
Sommigen zeggen dat de adverteerders onze smaak bepalen.
Henry en Susanne hebben de middelen nog niet om zich een nieuwe computer aan te schaffen.
Henry richtte zijn geweer op de duif.
Op de zender.
“ Er zijn op de wereld nog veel plaatsen die verlost moeten worden van leed en armoede” zegt Suzanne.
“ Daar is al veel geld aan uitgegeven! “ zegt Henry.
Huishoudapparaten.
Henry zegt “ om iemand te worden in het leven moet je assertief leren zijn”. Susanne beweerde dat ze zes miles zwom maar Henry geloofde haar niet.
Gezond verstand in public relations is een troef voor business.
Het aangename weer zal een veelbelovende nota geven aan de opening van de vredesconferentie.
Neerslag is onder het gemiddelde dit jaar.
We moeten alles doen wat in onze macht is om het risico op sociale explosie stop te zetten.
Ze zijn zich bewust van het probleem waarmee ze geconfronteerd worden.
Ze zijn vreselijk teleurgesteld over het weer.
Henry est altijd onhandig met woorden.

B: Background : Hij is van volkse komaf.
De recente crisis is het gevolg van de plotse stijging van de petroleumprijs.
« Onzin ! »
Sommige rassengroepen hebben geen toegang tot openbare functies.
De naakte waarheid. De streek verarmt tijdens de winterperiode.Henry en Susanne beschikken over het strikte levensminimum.
« Als je iets wil kopen aan een voordelige prijs moet je leren afdingen » zegt Henry. Kinderen, gedraag jullie! » zegt hij.
Susanne heeft wraakneigingen.
De kinderen leren jammer genoeg om vreemdelingen te wantrouwen.
Mensen zijn vaak verbonden in het leed.
Henry is een combinatie van wijsheid en naïviteit.
Een warme wind waait uit het Zuiden.
Business moet je « carte sur table » spelen.
Eerst produceerden ze zeep en dan zijn ze overgeschakeld over naar parfum en cosmetica.
Ze vroegen : « Welke soort zeep gebruiken jullie ? »
Schending van de mensenrechten.
Ondanks de zware uitgaven gaat de verkoop goed en denken ze eind dit jaar hun kosten te dekken.
Er brak een epidemie aan terroristendaden uit.
Duiven kweken, kinderen opvoeden. Verantwoordelijkheidsgevoel is het teken van een goede opvoeding.
De nachtwaker werd omgekocht om de brandkast te openen.
Hard werken leidt tot promotie. De ramp gebeurde door nalatigheid.
Er wordt wel eens gezegd dat een crisis de echte aard van de mens doet ontluiken. Uit het rapport van de deskundigen blijkt dat er nood is aan investeren in nieuw materiaal.
De wereld is er zich van bewust dat we aan de rand staan van een atoomoorlog. Henry heeft heel wat ervaring in het bedrijfsleven.
Susanne zegt « Als we volgend jaar naar Mexico gaan moet ik mijn Spaans gaan opfrissen »
Opera is een zware post in het cultuurbudget.
Henry’s nonkel werd gisteren begraven.
« Laten we eraan beginnen» zegt Susanne.

C :Cautious : Henry zou behoedzaam moeten zijn bij het nemen van risico’s in de job.
Tijdens de aardbeving stortten hele fabrieken in elkaar waarbij honderden mensen om het leven kwamen.
Henry daagde zijn werknemers uit op de court.
De manager verweet zijn raad van bestuur niet de juiste beslissing te hebben genomen. Henry zegt: “ Lage prijzen zijn niet altijd synoniem van slechte kwaliteit! “
Niemand houdt van klussen.
De bedienden eisten het recht op een loonsverhoging van 2 Pond.
Arbeiders en directie zijn vaak in conflict bij salaris kwesties.
Roos en rood vloeken zegt men.
Henry gaf het niet op : “Ik heb geen idee wie al dat geld heeft kunnen stelen”
Het project viel in het water omdat niemand bereid was overuren te doen.
Henry en Susanne hopen dat ze tot een gevoeliger standpunt zullen komen.
Vreemdelingen moeten het land verlaten wanneer de autoriteiten weigeren om hun werkvergunning te hernieuwen.
Werknemers krijgen compensaties wanneer ze lijden aan een trauma.
In business kan je niet overleven wanneer je niet met anderen kan concurreren.
De bedienden kloegen over de werkomstandigheden in de fabriek.
Voor sociale kwesties moet men voldoen aan een aantal regels die van kracht zijn.
Henry’s gebrek aan tact maakt zijn fout alleen maar erger.
Susanne toonde geen enkele blijk van wroeging over de oplichterij.
Tot rampen leidende onverantwoordelijkheid kan onmogelijk worden getolereerd.
Henry zegt : « Publiciteit verkwist het grootste deel van ons budget”.
Susanne moet het hoofd bieden aan zijn slecht humeur. Ze zegt “ we moeten ontsnappingspoging bedenken».
Ze kan haar ideeën goed overbrengen.
Georganiseerde criminaliteit.
Levensonderhoud. Levensstandaard.
Er wordt algemeen aanvaard dat joggen de schadelijke effecten van onze sedentaire levensgewoonten tegengaat.
De meest recente haartrend is haarkleuring.
De VS claimen een land te zijn dat gelooft in de vrijheid van volk, geloof en godsdienst.
De staking legt het openbaar vervoer lam.
Europe herstelt langzaam van de economische crisis.
De nieuwe productiecriteria maken het noodzakelijk om de werkuren te wijzigen.
Hun plan wordt gedwarsboomd door slecht weer.
Hulp en steun brokkelen af, muren en gebouwen storten in.
Tennis en jogging zijn de meest populaire sporten.
Het Westen is de bewaker van de democratie.
« Verzorg hem goed het is een goede klant » zegt Henry.
De kostinflatie verplicht het management ertoe te snoeien in het team.

D : Daily : De situatie verergerd dagelijks.
Er was veel schade na tijdens de aardbeving.
Niets kan Susanne tegenhouden haar project tot een goed einde te brengen.
De deadline voor de toepassing is 31 december.
Niemand gaf toe dus liepen de onderhandelingen op een sisser uit.
Vanwege de overproductie is er een tekort aan kwaliteit in veel gebieden
Tijdens het laatste decennium is het leven meer stressvol geworden voor ieder van ons.
Menselijke relaties gaan achteruit, de materie ontbindt.
“Hij bedroog me door me voor te liegen dat ik geld zou winnen als ik aandelen kocht in zijn bedrijf« zegt Susanne.
Werk vergt energie. De werknemers vragen een loonsverhoging.
De voorraad is uitgeput.
Bij hun vrijlating hadden de werknemers twee dagen doorgebracht zonder water noch voedsel.
Urbanisten tekenen nieuwe levensruimten.
Haar plannen waren niet duidelijk.
Susanne werd unilateraal veracht voor haar ontgoochelende tactiek met de werknemers.
Op elk raam werd elektronische apparatuur geïnstalleerd om de dieven af te schrikken. Men vond een project om werkende moeders te helpen bij kinderopvang.
Henry gelooft in justitie.
Hij hoopt via een vreedzame dialoog tot een overeenkomst te komen.
Susanne onthulde dat de telefoongesprekken afgeluisterd werden.
Als gevolg van de uitgaven werden vijftig werknemers ontslagen.
Er werd een beslissing getroffen om de angsten te verdrijven na de verrassingsaanval van Susanne.
Een goede winkelmanager kent de kunst om zijn goederen uit te stallen.
Susanne geeft blijk van begrip om Kleenex te verkopen aan ouderen.
Kranten vervalsen vaak de feiten.
De familie was in paniek toen ze het “ongeval” vernam.
De werknemers zeggen “ het extern geluid verstoort ons werk”.
Henry antwoord « ik ben bezorgd om Susanne’s gezondgheid”.
De prijzen stijgen bliksemsnel.
Susanne probeert de belastingen te ontlopen..
Het project is tot mislukking gedoemd.
Henry sleepte het lichaam van de badkuip tot aan de keuken.
De kinderen deinsden terug van angst.
« Ik moet al mijn middelen inzetten » dacht Henry.
Het weer is slecht, het onderwerp is triest.
De situatie evolueert naar een crisis.
Huishoudelijke taken worden altijd beschouwd als een hele klus.

E : Edge : aan de rand van de menigte lopen.
Effectieven downsizen is een doeltreffend middel om productiekosten te verlagen, maar heeft een impact op de kwaliteit.
De staat moet geen inbreuk maken op de rechten van de mens.
Het overheidsbeleid moet ernaar streven om de werkloosheid terug te dringen.
Henry is opgeslorpt door oplossen van een probleem.
De kennis van kunst en letteren benadrukt een wetenschappelijke vorming.
Een goede opleiding biedt een open geest. Een bedrijf opstarten vergt niet alleen tijd, maar ook een kapitaalinbreng
« De belastinginner zei : als u niet betaalt kunt u er worden uit gezet ! » vertelt Susanne.
Er zijn geen bewijzen voor zijn schuld.
Na 5 miles te hebben gelopen overleed de belastinginner na een te grote inspanning.
Aanzienlijke wijzigingen moeten worden aangebracht aan de nieuwe behoeften te voldoen. Henry en Susanne kennen de omvang van de schade niet.

F : to face : « We kampen met ernstige problemen » zeggen ze.
Bloemen verwelken op het einde van de zomer.
Het menselijke falen van de mens, de menselijke zwakheid.
Een tijdelijk geheugenverlies verzwakte hen.
Susanne en Henry gaan graag naar de rommelmarkt om vintage kleren te kopen.
Het is de fout van Susanne.
Sociale ambitie en stress zijn kenmerkend voor de westerse samenleving.
Nadat wrok maanden gangreneerde braken de rellen uit.
Vorige week.
Uiteindelijk kreeg Susanne een boete van 50 pounds voor illegaal stationneren.
Zijn houding past niet bij de omstandigheid.
De opstand laaide op na de toespaak van het regeringslid.
Het is een voorrecht van de jeugd om de conventies van de maatschappij te bespotten.
Henry’s probleem als personeelsdirecteur is te wijten aan zijn onbegrip van andermans zwakke punten.
Het is stom om met zo een mistig weer te rijden.
Economisten voorzien een verhoging van 2% aan koopkracht voor volgend jaar.
Susanne kan nog meer bewijzen voorleggen om haar onschuld te bewijzen.
Henry doet zijn best om de belangen van zijn klanten en medewerkers te laten gelden voor de zijne.

G : to gain : Ervaring opdoen, uw kennis uitbreiden, gezichtsscherpte versterken, toenemen in gewicht.
Henry et Susanne gaan gewoonlijk naar Divonne om in het casino te spelen.
Ze proberen de put te delven in de betalingsbalans.
Ze waren ademloos toen de goochelaar drie witte duiven uit zijn hoed toverde.
« Kan je goed opschieten met je collega’s? » vraagt Susanne.
Kinderen slagen er dikwijls in geld te stelen om snoep te kopen zonder ontdekt te worden.
Als je de wet niet respecteert moet je ze discreet omzeilen.
Mensen worden ziek om aan hun verantwoordelijkheid te ontsnappen.
De politie stopt het onderzoek, Henry stopte enkele tijd met roken.
« Waarom kijk je zo somber? » vraagt Susanne de echte reden voor het misverstand ontwijkend.
De kaars brandt in het donker.
« Als de wet erdoor komt zullen de belastingen stijgen” zegt Henry.
« Ik zou van de fotografie mijn baan willen maken en ben vastbesloten door te gaan met die idee”.
Ze gaf hem haar toestemming.
Ze heeft een goede feeling voor duivenpsychologie.
Vele werknemers hebben grieven tegen het management.
De vooruitzichten zijn pessimistisch voor al wie twintig jaar gevangenisstraf voor de boeg heeft.
Ze moet de realiteit opnieuw voor ogen zien.
Henry gaf met tegenzin de 5 Pounds zakgeld aan zijn zoon.
Bij hun terugkeer vertelden de gijzelaars aan de televisie de afgrijselijke details van hun ervaring.
Klanten mopperen steeds dat ze geen kleingeld krijgen.
Ze voelt zich schuldig omdat ze de hond de hele dag alleen thuis liet.

H : to hand down: Aftelrijmpjes en duivenliedjes worden van generatie tot generatie doorgegeven.
Susanne kan geen wapen vasthouden, maar ze is vaardig in de keuken.
Mensen praten altijd over hun complexen.
De politie hangt fotos van verdachten aan de muur.
Ze klampt zich vast aan al haar oude kleren.
In tijden van stress zijn individuen beter in staat de handen in elkaar te slaan. Henry legt de telefoon neer zonder een woord, de politie zit hem op de hielen om Susanne te verklikken.
Dode lichamen brengen geen schade toe aan het milieu.
Er worden strenge maatregelen genomen om de staking te stoppen, terwijl verwarring en ontevredenheid de crisis aanwakkeren
Susanne zou het niet wagen om een suggestie te maken.
« Kan ik de verkoppsverantwoordelijke zien ? » vraagt de tweede belastingscontroleur.
Iedereen weet dat de uitbetaling van de pensioenen binnenkort kritisch zal worden.
De tijd heelt alle kwalen.
Een gezond persoon, een gezonde economie. Henry is hardhorig.
Gezond investeren is een manier om zich te vrijwaren van een faillissement.
Een gruwelijke misdaad.
Susanne erfde niet enkel het fortuin van haar vader, maar ook zijn krankzinnigheid.
Hij was een voorbode van de lente en een goed ondernemenr en op een dag kaapte hij een vliegtuig en twintig gijzelaars.
Henry maakte een allusie op het feit dat hij zich binnenkort uit het bedrijfleven

wil stappen.
Valse bommelding.
De uitbetalingen worden opgeheven tot het einde van de staking. De werknemers staken voor een beter uurtarief. Ze hebben de winkel onder voor genomen en namen 150 pounds mee.
De gangsters leven vooral in de grote steden.Ze huisen samen met gemiddeld 4 personen. Ze leven in sociale woningen. Het menselijke ras, de mensheid, het menselijk gedrag, de mensen.
De raad van bestuur focaliseerde zich op de noodzaak om de werknemers menswaardig te behandelen.
« Wij zullen over deze haag springen zodra we ervoor staan” wil zeggen dat er geen reden is om zich zorgen te maken voor de problemen er echt zijn.

I : idle : Arbeiders en machines zijn op stationair tempo
« Susanne kijkt mijn richting uit en negeert me opzettelijk” merkt Henry op.
Blootstelling aan de zon kan het zicht verzwakken.
Het onweer dreigt en het is laf.
De jury blijft onbewogen bij het pleidooi van de verdediging die om verzachtende omstandigheden vraagt.
Hoger willen op de sociale ladder geeft vaak motivering om te werken.
« We zijn allemaal vrij maar enkel indien onze vrijheid geen belemmering is voor die van de anderen” zegt de rechter.
« Stomme opmerking » dacht Susanne.
« Verpakking in vrolijke kleuren zetten aan om te kopen!” riep ze.
Susanne werd beschuldig van moord in de eerste graad.
Geweld wordt vaak beschouwd als het gevolg van een onrechtvaardige samenleving.
Het overtreden van de wet wordt bestrafd met een boete of een gevangenisstraf.
« Dat was toch maar een onschuldige opmerking, zegt Susanne, “er is geen reden om boos te zijn”.
Ze besteedt abnormaal veel tijd aan kleding maar ze is ook zeer mooi.
Er werd onderzoek gedaan naar de oorzaak van de moord.
Krankzinnig.
Het huwelijk impliceert veel sociale en psychologische druk.
Henry betreurt het zoveel tijd te hebben gespendeerd in een zeer middelmatig bedrijf.
Hij veracht zijn medewerkers door minachtende vergelijkingen te maken tussen hun werk en dat van zijn eigen duiven.
De politie onderzocht de implicering van Susanne in het drugcircuit.
Ze is zichtbaar overstuur door de vragen van de journalisten.
Henry wees op het probleem van de flexiebele werkuren in het bedrijf.
Tijdens de vergadering van woensdag zullen verschillende belangrijke punten besproken worden.

J : to jeer : Een honende menigte.
Het succes van het nieuwe parfum werd gecompromitteerd door de lacunes in het veiligheidssysteem.
Klokkengeluid. Volksmuziek.
In sommige steden is de helft van de bevolking werkloos.
« Ik lachtte maar enkel en Henry drong aan om me ernstig te spreken »
Ze waren geschokt door het ongeval toen ze realiseerden dat hun toestand niet zo veilig was dan ze hadden gedacht.
Een schok. Een stortplaats. Een junkie.

K :Keen : Susanne is verzot op muziek.
« Je kunt me niet beletten naar muziek te luisteren” » vervolgde ze, terwijl ze Henry’s middagmaal onderbrak.
Sociaal voldoen aan de VS wil zeggen “zich houden aan de Jones”. Op de hoogte blijven van het nieuws en de concurrentie.
De toespraak van de voorzitter van de rechtbank is in rechte lijn met de ernst van de omstandigheden.
Susanne denkt dat hij out is.
Het nieuwe conservatisme wordt beschouwd als een reactie op de hippie decennia van vrije liefde en non conformisme.
Susanne ziet er fantastisch uit in luipaard panty’s.
De derde wereld is op zoek naar de know how van de geïndustrialiseerde landen.
Individuen zijn niet op de hoogte van de wetten om ze te overtreden, daar waar het nastreven van kennis een attribuut is van de mens.

L: to label: « Op de fles stond het label vergif dus was ik terughoudend om haar inhoud te testen “ zei Henry aan de toehoorders.
De verkopen gingen moeizaam deze maand.
Henry heeft nu al het werk ten laste.
Geheugentijdspanne.
« Hoelang zal de film duren denk je? »
Na tientallen jaren van verwaarlozing gaat de wereldethiek stilaan terug naar het conservatisme.
Susanne schuift de schuld van het ongeval op Henry maat het is haar eigen schuld.
In december laatstleden werden zeventig arbeiders ontslagen.
Tijdens de winter draagt men meerdere lagen kleren.
De rechtstreekse uitzendingen van de operaties voorzien de daklozen van medicijnen.
De media lieten uitlekken dat de belastingsinner (nummer één) een ander kind verwachtte.
De liefde voor duiven gaf een nieuwe zin aan het leven van Susanne.
Ze vreest dat de bacteriologische oorlog dodelijk wordt voor de duiven.
De kans op hun overwinning is klein.
Zijn (haar) advokaat zal er nooit in slagen de moord te doen vergeten.
Het leven is natuurlijk veel gemakkelijker wanneer men geen te hoge principes heeft.
De psychologen konden uiteindelijke de bron van al de kwalen inschatten.
Het lang verwachte nieuws.
Het lijkt wel of iedereen iemand nodig heeft om te minachten.
Het is de menselijke natuur en niet echt om fier over te zijn.
Het rechtbank beslistte om het probleem bij de volgende zitting aan te kaarten.
Ze beschouwde een gezonde voeding als de remedie voor alle kwalen.
Tenslotte begint de economische situatie te verbeteren.
« Ik zal gezonde voeding zoeken” zwoer Henry.
Voor hen verscheen de grote grijze stadswijk.
Susanne kon haar schuld ontwijken dank zijn juridische lacunes.
Men mag het menselijk gedracht niet “en bloc” beschouwen.
In tijden van vrede schuilt immer onrust.

M :mainstay: Proteïnen en graangewassen zijn de pijlers van hun dieet.
Een hoge werkloosheid heeft sociale malaise tot gevolg.
Henry en Susanne moesten lachen om hun onenigheid en sluiten vrede.
Zich schminken. Kwade bedoelingen hebben.
Hun vakantie in Spanje werd verpest door aanhoudende regen en koude.
« Je roze stropdas past niet bij je rode overhemd » zei Susanne. Ze lachen erom, ze passen goed bij elkaar.
Liefde is nu voor hen een belangrijk onderwerp.
Wat wil »to match » zeggen dire ?
« We hebben dit jaar niet de middelen om naar Thailand te gaan. »
« Waarom ga je niet naar een film kijken? Ik zal intussen iets klaarmaken om te eten” zegt Susanne.
Film is een media die zowel beeld als klank verspreidt.
« Haar charme kan een steen doen smelten » denkt Henry.
« Ik kwam deze man uit louter toeval tegen» denkt Susanne.
Zodra deze zaak achter hen lag kwamen hun wegen elkaar tegen.
Ze willen niet omgaan met snobs.
De buren hebben enkele twijfels over hun eerlijkheid.
Hun leven is een opeenvolging van tegenslagen.
Werk met plezier combineren is iedereen’s ideaal.
Een horde mensen snelde naar de winkel om van de speciale aanbiedingen te kunnen genieten. De milieubeweging wordt in deze tijd belangrijker.
Een complex controlesysteem is het voorrecht van de cosmeticafabrieken.
Zwart werk is een stimulans voor de moraal.
We leven in een wereld zonder moraal.

N : naked : een naakt landschap in de omgeving.
Susanne en Henry kwamen hoger te staan op de sociale ladder.
Vandaag de dag iemand vinden voor wie geld niet de prioriteit is is bijna origineel.
Kinderen produceren dampen die schadelijk zijn voor de duiven en belastend voor een harmonieus milieu.

O : to take an oath : een eed afleggen.
High-tech apparatuur veroudert snel.
Er is geen twijfel meer mogelijk, eindelijk is de lente er!
Onderzoek in de cosmetica is altijd een edel beroep geweest.
Er zijn meerdere fusies in het vooruitzicht volgend jaar.
Ze hopen dat de nieuwe economische politiek het verlies van de laatste jaren zal compenseren.
De toenemende interesse voor cosmetica vandaag is het gevolg van internationale samenwerking tussen handel en wetenschap.
Toen Susanne haar functies hervatte werden meerdere teamleden uitgesloten en vervangen door de nieuwkomers in de firma.
Mensen die geen werk vinden voelen zich sociaal uitgesloten.
Als je het in deze wereld van competitiviteit niet beter kunt doen dan de anderen ben je al vlug verloren.
Een wetsvoorstel zou de verkoop van duiven zonder licentie willen verbieden.
« Duiven vermoorden is een schande voor de mensheid » zegt Henry vierkant tegen zijn kinderen.
Een overzicht.
In familieverband stemmen de meningsverschillen bij bepaalde kwesties toch overeen.
Maar in die familie brengt Jimmy enkel graag de nacht door met vrienden en verandert zijn zus Nancy van de ene dag op de andere haar houding tegenover haar ouders. Susanne werd geboren op 11 september, de dag waarop Salvador Allende in 1973 stierf toen zijn regering ten val kwam door een staatsgreep gesteund door de CIA.
Ze is hierdoor aangegrepen en dat is iets dat iedereen moet toegeven.

P : pace : om gelijke tred te houden met concurrenten.
Het dalende geboortecijfer van de duiven is een zeer belangrijk discussiepunt in het gezin.
Henry en Susanne kunnen zich moeilijk van hun geld ontdoen.
Een goed zakenman zoekt zijn klanten te behagen.
Het klantenbestand van de cosmetica bestaat vooral uit kaderpersoneel dat in de buurt werkt.
Meer en meer mensen worden fast food klanten.
Kinderen volgen doorgaans het voorbeeld van hun ouders.
Ze zijn op het hoogtepunt van hun carrière.
Ze hopen op een goed inkomen als ze gepensioneerd zullen zijn.
Senior kaderleden kiezen niet enkel voor een baan ook voor de voordelen die ermee gepaard gaan.
In de Westerse beschaving zijn materiële waarden constant in tegenstrijdigheid met menselijke en sprituele waarden.
Na een enorme stijging voor de Kerst zijn de verkopen in januari ineengestort.
Susanne en Henry hebben onenigheid over de opvoedingspolitiek.
Susanne bevond zich in een lastige situatie toen de wagen ontplofte met daarin een hond, vijftig duiven en twee kinderen.
Haar argumenten zijn jammer genoeg gegrond op een valse hypothese.
Bij het begin van een onderhandeling overheerst het optimisme.
Maatregelen zijn het gevolg van de nood aan meer veiligheid op de wegen.
De wet voorziet dat kinderen jonger dan 12 door bepaalde instellingen beschermd worden; Nancy was 13 en Jimmy 14.
In de maatschappij is gebruik maken van invloedrijke contacten de beste manier om te krijgen wat je wenst.Menselijke overwegingen kunnen achterwege gelaten worden ten bate van internationaal prestige.
Susanne denk dat ze nooit meer zal zeggen “kinderen alsjeblieft, kom mee en zet jullie speelgoed opzij! ”
Depressie wordt vaak toegeschreven aan moeheid.
Susanne is boos omdat Henry weigerde haar naar een feestje te laten gaan en ze wil hem gedurende twee volledige dagen niet meer spreken.
« Ga nu maar weg! Ik wil je absurditeiten niet meer verdragen!” schreeuwde Susanne.
Henry’s lichaam werd gevonden in mysterieuse omstandigheden.

Q:to quell: een gewapende ploeg wordt uitgezonden om de opstand te onderdrukken.
Men richtte een speciale commissie op om de gerechtsvoorzitter te ondervragen over de fout die hij beging in de zaak van Susanne.
Een ironische glimlach.
De voorzitter houdt ervan grote auteurs te citeren om zijn standpunt te verklaren.

R : race : de wedloop tegen de tijd.
Uiteindelijk legt de regering het de idee van de 53 uren werkweek voor.
De consument heeft de dag van vandaag de keuze uit een brede waaier van producten.
Susanne staat op een slecht blaadje bij haar vrienden.
Toen ze zestien was nam Susanne de ondoordachte beslissing om de school te verlaten en vandaag betreurt ze dat.
Recente ontwikkelingen in de wetenschap hebben van de nieuwe vormen van energie een realiteit gemaakt.
Strafblad.
De economie schijnt zich te hervatten.
Susanne heeft fouten gemaakt maar ze worden vergeven door haar tekort aan verantwoordelijkheid.
In de cosmeticafabriek werden vijftig afdankingen aangekondigd.
Morgen vertrekken ze zonder zich zorgen te maken over het weer.
Ze worden vrijgelaten na 5 jaar gevangenis.
Het is interessante lektuur maar in de huidige omstandigheden is ze niet pertinent.
Moderne huishoudapparaten ontlasten de mensen van heel wat karweien.
Een bediende zegt “ ik voel me niet geroepen om met deze regen naar buiten te gaan”
Als Henry, de nieuwe directeur was terughoudend om onervaren personeel accepteren.
Geen enkele bediende kan op hem rekenen; hij is geen betrouwbaar persoon.
Er rest nog te bekijken of bepaalde werknemers al dan niet gereformeerd kunnen worden.
Een intelligent persoon wordt verdrukt door gesloten geesten en onverdraagzaamheid.
De persartikels over de moord beschrijven de kleinste details.
Men kan dit verhaal als representatief beschouwen voor de werkelijkheid.
Er werd aan alle studenten in de rechten gevraagd om de lezing van het verdict bij te wonen.
Deze opdracht vergt doorzettingsvermogen en aandacht voor details.
Er wordt meer en meer onderzoek gedaan in de zaak op alle wetenschappelijke vlakken.
Le leven is vol hoogten en laagten daarom moet men van nature flexibel zijn.
Vele Amerikanen trekken zich na hun pensioen terug in Florida daar waar de winters warm zijn.
Men kan zich maar moeilijk ontdoen van een schuldigheidsgevoel wanneer men door de arme buurten van de stad rijdt
Een van de gevaren van de werkeloosheid is dat jongeren doelloos door de straten zwerven.
Deze situatie is rot van het begin tot het einde.
Woordenschat kan bijna machinaal worden geleerd, veel belangrijker is veel lezen en spreken.
De woedende menigte stormt door de straten.

S: safety : veiligheidsmaatregelen.
« In Godsnaam kan je die muziek wat stiller zetten!”
Gratis staal.
Een zondeblok betaalt voor de fouten van anderen.
Veel mensen beweren dat duiven de plaag zijn van de moderne steden.
Besparen op opvoeding zou een grote fout zijn.
Gerechtigheid zoeken, de waarheid zoeken, streven naar ontplooiing, een werkzoekende.
Complexen zijn inherent aan de jeugd.
Met dit weer is het dwaas om in lentekledij buiten te gaan.
De zaak werd beslecht met een compromis.
Susanne is een oppervakkig iemand.
Zijn (haar) plannen voor de komende jaren worden duidelijker.
Zich van zijn vooroordelen ontdoen.
Van mening veranderen.
Ze zou er sneller geraken via een kortere weg maar het is haar gewoonte om het treffen van beslissingen te omzeilen.
Ze ontvlucht de realiteit.
Ze weet niet hoe met mensen om te gaan.
Een sociale werkster probeert te bemiddelen bij de problemen tussen Susanne en haar familie maar ze kunnen mais ze kunnen haar genoegzame glimlach niet verdragen noch de hautaine manier waarop ze iedereen bejegent.
haar lichaam en haar geest zullen altijd in conflict zijn.
Verwend kind.
Geluk vloeit voort uit de wens om nieuwe werelden te ontdekken.
Ze verplettert de vliegen in haar handen.
« Mij gaan ze geen excuses afdwingen » denkt ze.
De liefde werd haar ontnomen.
Er werden strenge maatregelen getroffen tegen de misdadigers.
Ze zit onder druk.
Ze doet geen moeite om er het beste van te maken.
In gevangenschap heeft alles een vreemde smaak.
De jury was verstomd door haar koelbloedigheid betreffende de moorden.
Ze kunnen zulke eenzijdige visie over het probleem niet delen.
« Een persoon sterft en de anderen volgen” zegt ze.
« Als U wil kan ik informatie geven over mijn trainingsprogramma. ».
Ze is duidelijk ongevoelig voor haar omgeving.
De religieuze kwestie kwam ter sprake om de publieke opinie te beïnvloeden in het voordeel van de moordenares.
Ze zweert dat ze het nooit meer zal doen.

T : to tackle : Gerechtigheid is een complex probleem dat op verschillende manieren aangepakt kan worden.
Zelfmoordpoging.
De getuigen getuigen een speciale audiëntie.
Susanne is tussen leven en dood.
Het schip kapseist.
Dit verhaal kost veel aan slachtoffers.
Het vlees is taai.
Het wordt tijd om die nutteloze afval weg te werpen.
De opmars van de avenue Enqelab leverde soortgelijke rellen in heel het land.
Een skivakantie brengt je in topvorm.
Zal het tijdperk van de computer van de mens een machine maken of bijdragen tot een betere mensheid?
Na de frauduleuze verkiezingen verzamelde zich een enorme menigte.
Wanneer iemand schuldig is en zich als onschuldig wil voordoen kan men de feiten wijzigen.
Een gril van het noodlot.

U : to undergo : Iran heeft tijdens de laatste decennia heel wat ondergaan.
Men kent nog steeds de echte oorzaken van deze tragedie niet.
De menigte wordt woelig en de politie moet tussen beide komen.
Officiële bronnen zijn terughoudend om de echte reden voor deze tekst te ontsluieren.
« Het is zo stil in de kamer van de kinderen. Wat zouden ze bekokstoven?”
Voor vele mensen betekent immigratie zowel materiële als emotionele ontreddering.
« Wat loopt er mis? Wat gaat er niet?».

V : vacuum: Men kan niet denken in de leegte/ in een vacuüm
Geldig argument.
Vandaag hechten we weinig belang aan leeftijd en ervaring en veel belang aan macht en prestige.
Robert Ashley is sinds 46 jaar aan de avantgarde van de hedendaagse muziek.
De reden van bestaan is verdwenen uit onze maatschappij.
Let leven is een avontuur voor velen.
De wereld staat op de rand van een ramp.
Diegenen die persoonlijke voordelen halen uit het systeem verzetten zich uiteraard tegen alle vorm van verandering.
Susanne was jammer genoeg niet in staat om haar onschuld te bewijzen en werd deze maal niet vrijgelaten.
Het TV-journaal geeft ons een levendige beschrijving van de gebeurtenissen zoals zich voordeden.

W : to wage : een campagne voeren tegen het analphabetisme.
‼ to wage = aussi : payer un salaire, loon uitbetalen.
Alle kinderen werden ingeënt om het epidemiegevaar tegen te gaan.
Kinderen zijn zich niet bewust van het gevaar.
Men raadt hen ten sterkste af om het water niet te verspillen.
Men mag niet toelaten dat materiële problemen iemand die wil slagen verzwakken.
Routine kan de meest intense passies uitwissen.
Er werden maatregelen getroffen voor het welzijn van de burgers.
Regeringen en leden van actiepressiegroepen weten dat ze tenminste enkele van de grillen van de menigte moeten aanvaarden.
Vandaag wordt bij de meeste firma’s aan de werknemers de kans geboden om speciale cursussen te volgen en zo hun vaardigheden te verbreden.
Er is een wijd verbreid geloof dat God een vrouw is.
Ondanks zijn weinig soepele masse kan de olifant zeer snel lopen.
Susanne was een wilde persoon, vol verbeelding en onmogelijk te bevredigen.
« Waar een wil is is een weg » betekent dat als je echt iets wil ondernemen je de middelen zult vinden om het te doen.
De weg slingert door de bergen.
Hele dorpen zijn van de kaart verdwenen door de chemische oorlog.
Als je geen gezond verstand hebt, doe je tal van domme dingen.
Men kan zich afvragen of de kans op vrede in de wereld nog bestaat.
Verontrustende situatie.

X : x-ray : X-straal

Y : yardstick : Is profit de enige maatstaf voor succes?
Ik heb echt zin in een glaasje, U niet?
Van de jeugd wordt verondersteld dat ze om boordevol vreugde en vrijheid is, maar het leven is echt niet zo gemakkelijk.

Z : zest ; mensen die vol enthousiasme leven wanhopen nooit, ook niet als ze aan het einde komen van het woordenschatboek.